Tôi có thể học làm chăm sóc xe Detailing ở đâu?


Detailing ở các nước phát triển là một ngành được đào tạo bài bản, có cả trường Đại học Detailing. Tuy nhiên, tại Việt Nam khái niệm này mới đang dần trở nên phổ biến. Hiện tại, chỉ có