Thời gian làm dịch vụ chăm sóc xe Detailing là bao lâu?


Tùy thuộc và gói dịch vụ cũng như tình trạng xe mà trung tâm chăm sóc xe sẽ tư vấn và đề xuất khoảng thời gian thi công phù hợp nhất.