fbpx

Tại sao giá dịch vụ chăm sóc xe Detailing lại cao?


Dịch vụ chăm sóc xe Detailing chăm sóc chiếc xe của bạn từng chi tiết nhỏ nhất, từ đó công sức và thời gian bỏ ra cũng nhiều hơn hẳn so với các điểm chăm sóc xe tự phát khác.

Bên cạnh đó, chăm sóc xe Detailing đích thực luôn sử dụng những sản phẩm, hóa chất an toàn cho xe của bạn. Chính vì thế, giá thành cũng cao hơn hẳn so với các sản phẩm chất lượng thấp mà các điểm chăm sóc xe tự phát sử dụng.