Chăm sóc xe Detailing gồm những dịch vụ gì?


Tại thị trường Việt Nam các cơ sở kinh doanh Detailing thường kết hợp thêm nhiều dịch vụ khác. Tuy nhiên, nhìn chung ngành chăm sóc xe Detailing gồm các dịch vụ chính sau: