Chăm sóc xe Detailing có khác gì so với Car Care, Car Spa?


Trên thực tế tại các nước phát triển, Detailing không chỉ được ứng dụng cho xe ô tô mà còn cả trên thuyền, cano hay thậm chí là máy bay. Nghĩa là khái niệm Detailing rộng hơn Car Care hay Car Spa. Tại Việt Nam, do đặc thù kinh tế và thị trường, Detailing đang được mặc định là dịch vụ cho xe ô tô. Khái niệm chăm sóc xe Detailing du nhập vào Việt Nam sau Car Care hay Car Spa. Tuy nhiên, nhìn chung có thể xem các khái niệm này có ý nghĩa gần như nhau tại thị trường Việt Nam.

Xem thêm: